Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG

NỒI TIỆT TRÙNG PHUN NƯỚC W-960-2

MODEL: W-960-2
QUY CÁCH: 3050L*1350W*2200H mm (2xe)
ÁP LỰC: 4kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của VN

NỒI TIỆT TRÙNG PHUN NƯỚC KIỂU QUAY WR-1500-4

MODEL : WR-1500-4
QUY CÁCH : Ø1500*4350L mm (4 xe)
ÁP LỰC : 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của Việt Nam

NỒI TIỆT TRÙNG PHUN NƯỚC KIỂU QUAY DẠNG THÍ NGHIỆM EWR-600

MODEL : EWR-600
QUY CÁCH: Ø600*600L mm
ÁP LỰC: 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của Việt Nam
MÔ TƠ : 7 Hp

NỒI TIỆT TRÙNG GIA NHIỆT BẰNG ĐIỆN LOẠI NHỎ ESS-600-1

MODEL :ESS-600-1
QUY CÁCH : Ø600
ÁP LỰC :4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của Việt Nam
MÔ TƠ : 9KW*2 bộ

NỒI TIỆT TRÙNG PHUN NƯỚC DẠNG THÍ NGHIỆM EW-600

MODEL : EW-600
QUY CÁCH : Ø600*600L mm
VẬT LIỆU : SUS 304#
ÁP LỰC : 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của Việt Nam

NỒI TIỆT TRÙNG GIA NHIỆT BẰNG ĐIỆN CYF-ESS-770

MODEL : CYF-ESS-770
QUY CÁCH: φ770*1220L 1550L*1150W*1300H mm
ÁP LỰC : 4 kg/cm2 (đạt tiêu chuẩn kiểm tra áp lực)

NỒI TIỆT TRÙNG NƯỚC NÓNG HW-1300-4

MODEL: HW-1300-4
QUY CÁCH: Ø1300*4350L mm (4 xe)
ÁP LỰC: 4 kg/cm2 tiêu chuẩn áp lực Đài Loan phù hợp yêu cầu của VN
MÔ TƠ: 30 Hp

Thiết kế bởi eKip