Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tuyển dụng

TRỢ LÝ KINH DOANH 2018
TRỢ LÝ KINH DOANH 2018

Tuyển dụng Trợ lý kinh doanh
Tuyển dụng Trợ lý kinh doanh
Từ ngày 25/9/2017 đến 20/10/2017

Tuyển dụng Phiên dịch tiếng Trung
Từ ngày 31/5/2016 đến hết ngày 30/6/2016

Thiết kế bởi eKip